2023 Demo Toernooi

Reglement Demo Toernooi

Reglement

 1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB.
 2. Alle deelnemende teams moeten zich minimaal een half uur voor aanvang melden bij het toernooi secretariaat.
 3. Ieder team dient een set reserve shirts mee te nemen. Het eerst vermelde team dient voor aanvang van de wedstrijd de reserve shirts aan te trekken
 4. Beide teams dienen 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het veld aanwezig te zijn. Verlaat na afloop van de wedstrijd het veld zo spoedig mogelijk zodat ook de volgende wedstrijd weer op tijd kan beginnen.
 5. De wedstrijden worden gefloten door verenigingsscheidsrechters.
 6. Het eerst vermelde team heeft de aftrap. Het tweede team de doelkeuze.
 7. De uitslagen van de wedstrijden worden door de scheidsrechter gemeld aan het secretariaat.
 8. Bij gelijk eindigen in de poule is het doelsaldo bepalend. Is dit gelijk dan het onderlinge resultaat. Is dit eveneens gelijk worden er strafschoppen genomen. Ieder team neemt 3 strafschoppen en indien nodig 1 strafschop om en om om de winnaar te bepalen.
 9. Ieder team wordt verzocht de kleedkamer netjes achter te laten en de sleutel te retourneren aan het secretariaat. FC Almere is niet aansprakelijk voor verlies of vernieling van eigendommen.
 10. U kunt indien gewenst een beroep doen op EHBO via het secretariaat.
 11. Ieder team moet begeleidt worden door een teamleider ouder dan 18 jaar. Hij of zij is verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers, zoel op het veld, het sportcomplex en andere accomodaties, die aan de deelnemers beschikbaar zijn gesteld.
 12. Alle spelers dienen in het bezit te zijn van een officieel legitimatiebewijs dat op elk moment getoond moet kunnen worden.
 13. Indien een speler uit het veld is gestuurd en een rode kaart heeft gekregen, zal de scheidsrechter de toernooicommissie direct na de wedstrijd daarover informeren. De betreffende speler is voor de volgende wedstrijd uitgesloten. Wordt de speler toch opgesteld in de volgende wedstrijd, wordt de wedstrijd reglementair met 3-0 verloren.
 14. Protesten met betrekking tot beslissingen van de scheidsrechter zijn niet mogelijk. Protesten met betrekking op andere zaken dienen uiterlijk 15 minuten na afloop van de wedstrijden bij de toernooicommissie te worden ingediend. De toernooicommissie beslist hierover en het besluit is bindend.
 15. De deelnemende verenigingen zijn verantwoordelijk voor een adquate verzekring van de spelers. FC Almere noch de organisatoren zijn niet aansprakelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en of schade, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers of verenigingen.
 16. De toernooicommissie heeft de bevoegdheid en het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden het wedstrijdprogramma te wijzigen.
 17. Bij onvoorzienen uitzonderingen tijdens het toernooi beslist de toernooileiding.

 

 

 

logo