2020 Schoolvoetbal toernooi

Spelregels

TEAM SAMENSTELLING
 

De teams moeten worden samengesteld volgens de volgende regels:

 • De basisgroep is bepalend, (geen spelers van andere groepen bij elkaar) groep 2 is jongens en meisjes van deze schoolgroep. Dit betekent groep 2 bij 2, groep 3 bij 3 en groep 4 bij 4.
 • Samengestelde teams van jongens en meisjes mag, maar worden ingedeeld in de jongens poules.
 • Dispensatiespelers zijn niet toegestaan.
 • Een team bestaat uit maximaal 8 spelers.

WEDSTRIJDEN

De wedstrijden zullen om 09:15  uur starten. Is een team niet aanwezig dan hebben de wel aanwezigen reglementair gewonnen met 3-0. Ten opzichte van de afgelopen jaren zijn de kruisfinales komen te vervallen. Na de wedstrijden volgt de prijsuitreiking. Natuurlijk hebben we voor de winnaars een prachtige beker die de school mag houden. En natuurlijk voor alle deelnemers hebben wij een prachtige herinnering, een medaille, als aandenken aan het Jumbo Schoolvoetbaltoernooi.  

De wedstrijden duren 15 of 20  minuten aaneengesloten zonder rust. Tussen de wedstrijden zit een pauze van 5 of 10v minuten om van veld te wisselen. Er wordt vier tegen vier gespeeld zonder keeper.Er zijn veldwachters bij de wedstrijden aanwezig om de uitslagbriefjes in te vullen en door te geven aan het wedstrijdsecretariaat.

TOERNOOIREGLEMENT 

 • Elk team heeft verplicht een begeleider/coach/leider nodig. 
 • De wedstrijd duren 20 minuten voor poule's van 4 en 15 minuten voor poule's van 5 teams. 
 • Er wordt 4 tegen 4 gespeeld.
 • Er kan doorlopend gewisseld worden, eerst speler eruit, dan andere speler erin. 
 • Voor spelregels, zie hoofdstuk “Spelregels”.
 • Op elk veld staat een wedstrijdtafel. Vanaf hier worden wedstrijdbriefjes uitgedeeld.
 • Na afloop van de wedstrijd wordt het wedstrijdbriefje ingevuld door het thuisspelende team en wordt ondertekend door beide teams. Het wedstrijdbriefje wordt ingeleverd bij de wedstrijdtafel.
 • Bij winst krijgt het winnende team 3 punten, bij gelijkspel krijgen beide teams 1 punt, bij verlies krijg je geen punten.

 

SPELREGELS

 

De aftrap: Ieder begin van de wedstrijd begint met de aftrap op de middenlijn van het speelveld, waarbij 4 spelers in een ruit formatie opgesteld staan. Er kan niet direct vanaf de aftrap gescoord worden. Wel als de speler de bal zelf voorwaarts in dribbelt zodat hij zich op de helft van de tegenstander begeeft. De hervatting na een doelpunt wordt gestart als de partij die gescoord heeft op eigen helft staat, waarbij de niet gescoorde spelers balbezit hebben. 

 

De doelschop: wordt gegeven als de bal de achterlijn gepasseerd heeft en als laatste is geraakt door de aanvallende partij. De bal wordt op 3 meter voor het doel op de grond gelegd, waarna de verdedigende partij de bal met de voet in het veld mag brengen of zelf in dribbelen en de tegenpartij op eigen helft opstelt. 

 

De Hoekschop: wordt gegeven als de bal de achterlijn gepasseerd heeft en als laatste is geraakt door de verdedigende partij. De bal wordt hierbij in de hoek van het veld op de grond gelegd aan de zijde waar deze over de achterlijn is gegaan en genomen door de aanvallende partij. De speler mag de bal zelf in dribbelen. Er kan en mag gescoord worden vanuit een hoekschop. 

 

De vrije trap: wordt gegeven tegen de partij die een overtreding heeft begaan. Hierbij wordt de bal met de voet in het spel gebracht of door zelf in te dribbelen door de partij waar tegen de overtreding is begaan. Dit gebeurt op dezelfde plaats waar de overtreding is gemaakt.  

 

De afstand bij alle hierboven genoemde spelhervattingen voor de verdedigende partij is 5 meter. De doelschop, de vrije trap en de intrap mogen niet direct genomen worden. Gaat de bal in het doel zonder door een speler geraakt te zijn dan is het een doelschop voor de verdedigende partij. Wordt de bal onderweg geraakt door een speler, dan geldt dit als doelpunt. 

 

De intrap: wordt gegeven als de bal geheel over de zijlijn is. De bal mag worden ingeschoten door de partij of door de speler zelf in gedribbeld welke de bal niet heeft buiten geschoten. Vanuit een intrap kan niet direct worden gescoord indien de bal met de voet wordt ingebracht, maar er kan wel gescoord worden indien de bal wordt in gedribbeld door de speler zelf en op de helft van de tegenstander is. 

 

De Penalty: wordt gegeven bij hoge uitzonderingen na het bewust spelen van de man of de bal met de hand door de verdedigende partij binnen 5 meter van het doel. De aanvallende partij mag hierbij vanaf de middenlijn proberen d.m.v. een penalty een doelpunt te maken. Hierbij mag er geen enkele speler van de verdedigende partij in het doel staan. De spelers van beide partijen staan hierbij achter de penaltynemer. 

 

Sliding: Er mag geen sliding genomen worden om de bal af te pakken, wel om een doelpunt te voorkomen, mits geen speler in de buurt is. 

 

Scoren: Je kunt scoren vanaf elke plek op het veld. 

 

Wisselen: De wisselspelers moeten doorlopend in het spel gebracht worden. Dit gebeurt bij de middenlijn bij de coach aan de linkerkant van zijn eigen ploeg. De inkomende speler mag het veld pas betreden nadat de te vervangen speler het veld heeft verlaten. 

   

Ten slotte (en dit is misschien wel het belangrijkste) geven de spelers de tegenstander na afloop van de wedstrijd netjes een hand.  

Het toepassen van de spelregels ligt in handen van de beide teambegeleiders die tevens scheidsrechter zijn en zich bewegen aan de linkerkant van hun team (dus niet in het veld). Op het speelveld bevinden zich dus alleen de spelers. De begeleiding kan maar één bedoeling hebben en dat is de jongens/meisjes zo veel mogelijk te laten voetballen. Natuurlijk dient een fout genomen spelhervatting wel te worden overgenomen. Ook een overtreding dient meteen gestraft te worden met een vrije trap in het voordeel van de speler die geraakt is. 

Vanzelfsprekend wil iedereen een zo goed mogelijke prestatie neerzetten, maar vergeet niet dat het plezier op de eerste plaats komt. 

De begeleiders en de ouders zijn degene waar de spelertjes tegenop kijken en ook dit plezier positief kunnen beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

 

logo